K A S S O U D A K I S
 • Call : 2130 180 800

  info@kassoudakis.gr

 • Τσόκα 23, τ.κ. 19600

  ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.

Στόλος

Στόλος 320 οχήματα ο οποίος έχει μεταφορική δυνατότητα πλέον του 9.000.000 τόνων, εκ των οποίων: 

 • 70 τράκτορες
 • 46 φορτηγά διανομής (από Van έως 18 παλετών)
 • 6 βυτία
 • 113 θαλάμους(μονής και πολλαπλών ψύξεων)
 • 37 κουρτίνες
 • 48 πατώματα
 • Σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών και παρακολούθησης στόλου
 • Άδειες μεταφοράς ΖΥΠ