K A S S O U D A K I S
  • Call : 2130 180 800

    info@kassoudakis.gr

  • Τσόκα 23, τ.κ. 19600

    ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με αξιοπιστία, συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση

img

Μάνδρα Αττικής

KASSOUDAKIS S.A.

Οι εγκαταστάσεις στην Αττική βρίσκονται Τσόκα 23, τ.κ.19600, Μάνδρα.

img

Στόλος

KASSOUDAKIS S.A.

Με στόλο φορτηγών αυτοκινήτων ο οποίος έχει μεταφορική δυνατότητα πλέον του 9.000.000 τόνων και με προσωπικό μεγάλης εμπειρίας και συνέπειας, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού πελάτη.

img

Logistics

KASSOUDAKIS S.A.

Μεταφορτώσεις - αποθηκεύσεις με ασφάλεια και προστασία των εμπορευμάτων σας

ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.

Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε. αποτελούν οι εθνικές οδικές μεταφορές με εξειδίκευση στις ψυγειομεταφορές. Οι γενικές μεταφορές αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς τμηματικών ή ενιαίων φορτίων σε όλη την Ελλάδα με καθημερινές φορτώσεις απ’ όλα τα υποκαταστήματα μας. Η διανομή και η αποθήκευση εμπορευμάτων ολοκληρώνουν τη γκάμα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Η συνέπεια και η υπευθυνότητα στην εκτέλεση του μεταφορικού έργου υπό καθεστώς απόλυτου συνεχούς ελέγχου και ασφαλιστικής κάλυψης, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της Εταιρείας σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.

Συνοπτική Περιγραφή Εταιρείας

Η εταιρεία Αφοί Κασσουδάκη Α.Ε. αποτελεί μια ηγετική εταιρεία στο χώρο των Διαμεταφορών στην Ελλάδα, με άρτια οργάνωση, συστήματα και διαδικασίες, κατέχει τα απαραίτητα πάγια περιουσιακά στοιχεία και χρησιμοποιεί μισθωμένο και ιδιόκτητο στόλο οχημάτων. 

Ιδρύθηκε τον Μάιο του 1999 από τους αδελφούς Σταύρο, Ιωάννη και Χριστοφή Κασσουδάκη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση, στοιχεία απαραίτητα για την παροχή υψηλού επιπέδου και αξιόπιστων υπηρεσιών στον κλάδο Διαμεταφορών και Αποθήκευσης. 

Με βάση το μέγεθος της η εταιρεία βρίσκεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων του ευρύτερου κλάδου δραστηριοποίησης (διαμεταφορές) και μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων στις εγχώριες μεταφορές στις οποίες η εταιρεία εξειδικεύεται. 

Η εταιρεία διαχρονικά απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα μόνιμο προσωπικό, με πελατολόγιο άνω των 350 εταιρειών.